Intimiteetin suoja, yksityisyyden suoja ja itsemäärämisoikeus yleisissä saniteettitiloissa

Iltalehden uutisten (IL 18.5.) mukaan Helsingin uimastadionilla ryhmä murrosikäisiä poikia koki häiritseväksi sen, että miesten suihkutiloja siivoamassa oli heidän käyntinsä aikana nuori nainen. Pojat olivat kieltäytyneet riisuutumasta itseään ja peseytymästä naissiivoojan edessä. Jutussa haastatellun Helsingin liikuntaviraston ja uimastadionin liikuntamestarin Sari Tammisen mukaan uimastadionille on palkattu vain naisia siivoojiksi, sillä Tammisen mielestä naissiivoojat voivat siivota sekä naisten, että miesten suihku- ja pukeutumistiloja., mutta miessiivoojat eivät. Liikuntapaikkamestari Tammisen mukaan siivoajien palkkauksessa on vallalla sama käytäntö kaikissa Suomen uimahalleissa[1].

 

Miesten tasa-arvo ry:n kannanotto 18.5.2016

Liikuntapaikkamestari Sari Tamminen on varmasti oikeassa siinä, että miessiivoojan ilmaantumisesta naisten pukeutumis- ja suihkutiloja siivoamaan nousisi meteli. Se ei kuitenkaan ole mikään peruste kohdella mies- ja naisasiakkaita eri tavoin. Kaikille asiakkaille, heidän sukupuolestaan riippumatta, on taattava yhtä lailla yksityisyytensä suoja. Vielä vähemmän perustelu oikeuttaa sukupuolisyrjinnän harjoittamisen siivoajien rekrytoinnissa. Tasa-arvolaki kieltää sukupuolisyrjinnän työhönotossa,[2] joten Helsingin kaupungin liikuntavirasto ei voi päättää palkkaavansa vain naisia uimastadionin siivoojiksi.

Miesten tasa-arvo ry vaatii Helsingin kaupungilta ja kaupungin liikuntavirastolta perusteellista selvitystä uimastadionin ja muiden liikuntapaikkojen siivoojien rekrytointiprosessin tasa-arvoisuudesta. Kohteleeko Helsingin kaupunki työnhakijoita tasa-arvoisesti, vai syrjiikö se mieshakijoita sukupuolen perusteella? Lain vastaiseen sukupuolisyrjintään on puututtava välittömästi ja jämäkästi.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että uimahallien, maauimaloiden, kuntosalien ja muiden vastaavien paikkojen siivoojina voivat toimia niin miehet kuin naisetkin. Olennaista on, että pukeutumis- ja peseytymistilojen siivoaminen suoritetaan siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän häiriötä ja vaivaa asiakkaille. Iltalehden raportoima tapaus on yksi valitettava esimerkki siitä, miten naiskeskeistä suomalaisen julkisen sektorin toiminta, ja etenkin palvelutuotanto, edelleen on. Tällainen toiminta on myös omiaan pönkittämään perinteisiä sukupuolirooleja.

Miesten tasa-arvo ry hämmästelee sitä, etteivät ns. tasa-arvoviranomaiset ole reagoineet näkyvään syrjintäuutiseen lainkaan. Eikö esimerkiksi tasa-arvovaltuutetun tehtävänä ole juuri valvoa tasa-arvolain noudattamista? Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ns. miesjaoston, jonka on väitetty nostavan esille juuri miehiin ja poikiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä, edustajat ovat niin ikään olleet hiirenhiljaa. Jälleen kerran, vain Miesten tasa-arvo ry puolustaa miesten ja poikien oikeutta tasa-arvoon Suomessa.

 

 Gender Egalitarian Finland ry:n kannanotto 18.5.2016

Monet nuoret pojat ovat kertoneet olevansa häpeissään ja ahdistuvat, kun heidän intimiteetin suojaansa, yksityisyyden suojaansa ja itsemääräämisoikeutta rikotaan räikeästi, samoin kokevat monet miehet. Eräskin 9-vuotias poika ei suostu menemään uimahalliin kehittämään uimataitoaan, koska uimahallissa vierailee naispuoleinen siistijä, kun poika on alaston. Samaa viestiä siis kuuluu joka puolelta, mutta jostain syystä poikien ja miesten itsemääräämisoikeutta omaan alastomuutensa ei kunnioiteta mitenkään ja se aiheuttaa selvästi traumoja sekä ahdistusta, niin monille pojille kuin aikuisille miehillekin. Iltalehden artikkelissa 18.5.2016 ryhmä 14-vuotiaita poikia oli kieltäytynyt riisumasta uimahallissa, kun paikalla oli naispuoleinen siistijä. Tilanne oli täysin ymmärrettävä, sillä jokaisella pitää olla oikeus päättää, missä ja milloin esiintyy vastakkaisen sukupuolen edustajalle alastomana ja kokemus oli pojille varmasti traumaattinen, eikä kyse ole kenenkään osapuolen iästä, vaan kyse on yleisesti vastakkaisen sukupuolen kohtaamisesta alastomana. Tähän julkisissa saniteettitiloissa tapahtuvaan vastakkaisen sukupuolen paikallaolon käytäntöön on tehtävä muutos ja poikien sekä miesten intimiteetin suojaa, yksityisyyden suojaa ja sukupuolista itsemääräämisoikeutta rikkova toiminta on lopetettava viipymättä.

Vaihtoehtoja poikien ja miesten intimiteetin turvaamiseen on paljon. Jokainen uimahallin, liikuntahallin, julkisen käymälän ym. ylläpitäjä voi päättää itse, miten poikien ja miesten intimiteetinsuojan turvaavat, mutta se on turvattava tavalla tai toisella. Yksi vaihtoehto voi olla vaikka, että poikien ja miesten puolelle pääsevät vain miessiistijät. Toinen vaihtoehto on, että uimahallit, liikuntahallit ja yleiset käymälät ym. ilmoittavat, milloin siellä vierailee vastakkaista sukupuolta oleva siistijä (esim. siistijä on tiloissa kello 12.00-12.15, 14.00-14.15, 16.00-16.15 jne.), jolloin päätös esiintyä alastomana vastakkaiselle sukupuolelle jää asiakkaalle. Uimahallien ja liikuntahallien sekä vastaavien verkkosivut ja ilmoitustaulut ovat oikeita paikkoja ilmoittaa vastakkaisen sukupuolen vierailu tiloissa, joissa pojat ja miehet ovat alastomina. Julkisissa käymälöissä voi olla esimerkiksi lappu tai kyltti ovessa, jossa kellonajat kerrotaan selvästi. Samaa käytäntöä voitaneen hyödyntää silloin, kun miespuolinen siistijä on siivoamassa naisten puolelle.

[1] http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016051721582757_uu.shtml

[2] http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329

Mainokset