Perheväkivalta

Parisuhde- ja perheväkivalta

Taustaa – tarve laajemmalle tuelle ja asenteiden muutokselle

Yleisessä keskustelussa ja politiikan linjauksissa tasa-arvon kestoteemana näyttää olevan trendi, että puhutaan lähes pelkästään naisiin kohdistuvasta väkivallasta, joka ymmärretään siten, että nainen on väkivallan uhri ja mies on väkivallan tekijä. Tämä valitettavan yksipuolinen käsitys väkivallasta on levinnyt ja juurtunut kulttuuriimme. On tarkoituksenmukaista ja ihmisoikeuksien takia välttämätöntä auttaa kaikkia väkivallan uhreja, myös liian vähäiselle huomiolle jääneitä ryhmiä, eli lapsia ja miehiä.

Valtaosa parisuhde- ja perheväkivallasta on kaksipuolista, kahdensuuntaista. Molemmat sukupuolet ovat siis yhtä väkivaltaisia ja yhtä vakavasti väkivaltaisia. Monista kansainvälisistä tutkimuksista ja artikkeleista on saatu viitteitä, että myös yksipuolisessa parisuhdeväkivallassa kummatkin sukupuolet ovat tasaväkisesti tekijöinä, myös vakavassa väkivallassa. Sen lisäksi on havaittu monissa kansainvälisissä tutkimuksissa, että yleensä väkivallan aloittaja on nainen (70 % tapauksista).

Suomi sitoutui Istanbulin sopimuksessa ehkäisemään vain väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin. Nyt jäi siis suuri huoli, miten naisen väkivaltaa kokeneet lapset ja miehet saavat tukea, ja puututaanko naisen tekemään väkivaltaa riittävällä tavalla ollenkaan. Sekä kotimaiset että ulkomaiset tutkimukset osoittavat, että naiset ovat väkivaltaisempia lapsia kohtaan kuin miehet. Näyttää siltä, että parisuhde- ja perheväkivaltaan puuttuminen voi olla haasteellista nykyisten sopimusten ja palvelujen sekä virheellisten asenteiden takia.

Seksuaalisessa väkivallassa, jossa pojat ja miehet ovat uhreja, on huomattavia haasteita. Pojat ja miehet kokevat hyvin tasaväkisesti seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista väkivaltaa verrattuna tyttöihin ja naisiin. Tekijä on yleensä nainen parisuhteissa, ja nimenomaan intiimeissä suhteissa miehet tyypillisesti kokevat seksuaalista väkivaltaa sekä raiskauksia naisten tekeminä. Valitettavasti asenteet ovat virheellisiä ja poika- ja miesuhreja syyllistäviä. Vasta viime aikoina on Suomessa ja kansainvälisestikin havahduttu siihen, miten paljon miehet ja pojat kärsivät naisten tekemästä seksuaalisesta väkivallasta ja naisten tekemistä raiskauksista. Miessukupuoli reagoi ja kokee samoja oireita seksuaalisesta väkivallasta kuin naisetkin, mutta koska poikia ja miehiä ei uskota, he kärsivät hiljaa ilman, että kukaan monestikaan ymmärtäisi tai auttaisi heitä, puhumattakaan siitä, että naiset saisivat teoistaan tuomioita.

Miehiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ovat myös väärät raiskaussyytteet, joita on huolestuttuvan paljon. Jopa 20 % raiskausilmoituksista on perättömiä, tarkoittaen satoja vuodessa. Nämä väärin perustein syytetyt miehet voivat olla hyvin itsetuhoisia ja saattavat saada jopa väärin perustein vankeustuomion. Tavalla tai toisella väärät syytteet ovat miehen elämälle hyvin tuhoisia, seurauksena jopa itsemurhat, alkoholismi, ongelmat vastakkaisen sukupuolen kanssa parisuhteissa jne. Monesti käy myös niin, että perättömän raiskausilmoituksen tehnyt nainen ei saa tuomiota, vaan voi tehtailla näitä ja tulevaisuudessakin tuhota monen miehen elämän. Miehiin kohdistuu myös huoltajuustapauksien yhteydessä vääriä insestisyytteitä, josta kärsivät isien lisäksi myös heidän lapsensa.

Sosiaalisessa mediassa sekä Suomessa että ulkomailla1 on ilmaantunut paljonkin keskustelua siitä, että miehet eivät välttämättä uskalla muodostaa enää parisuhdetta, koska pelkäävät jäävänsä tuen ulkopuolelle väkivallan uhreina, kuten lapsetkin. Vääristynyttä ja virheellistä käsitystä väkivaltaisesta miehestä on käytetty hyväksi huoltajuuskiistoissa, eli käytännössä naisen sanaan uskotaan ja miehen sanaan ei uskota, kun puhutaan parisuhdeväkivallasta. Monet lakimiehet neuvovat naisasiakasta tekemään lastensuojeluilmoituksen huoltajuuskiistojen yhteydessä, jonka avulla lapset vieraannutetaan isästään.

Tämä johtaa ongelmiin luoda parisuhteita sekä vaikuttaa negatiivisesti miesten rohkeuteen pyytää viranomaisilta apua, kun väkivallan tekijä on nainen. Yhdysvalloissa onkin tehty tutkimus2, jonka mukaan miehet eivät välttämättä uskalla avioitua eivätkä tehdä lapsia vääristyneiden tukipalvelujen ja lakien sekä käytäntöjen takia, jotka syrjivät miessukupuolta. Sama viesti leviää nyt Suomessakin ainakin sosiaalisessa mediassa. Miehet eivät välttämättä uskalla enää muodostaa parisuhdetta lasten menetyksen pelossa. Lisäksi he pelkäävät parisuhdeväkivaltaa, mukaan lukien parisuhteissa esiintyvää naisten tekemää seksuaalista väkivaltaa ja raiskauksia.

Miehillä ja lapsilla on selvä tarve saada yhtäläisesti apua perhe- ja parisuhdeväkivallassa. Perusteena voidaan pitää parisuhteissa esiintyvää yhtä vakavaa naisten tekemää väkivaltaa. Miesten ja lasten mahdollisuus päästä turvakoteihin ja auttavien puhelimien ääreen on yhtä tärkeää kuin naistenkin ja asia tulisi pikaisesti nostaa samalle tasolle kuin naisillakin, koska tukipuhelimia miehille lapsineen ei juuri ole.

Tarvitaan lisää miehille, isille ja lapsille suunnattuja kampanjoita väkivallan uhreina ja avun tarvitsijoina. Tiedotus mediassa koskien naisten väkivaltaa miehiä sekä lapsia kohtaan tulisi olla näkyvää ja toistuvaa, jotta miehet uskaltaisivat ottaa yhteyttä ja pelastaa itsensä sekä lapsensa.

Säännöt ja määräykset tulee muuttaa sukupuolettomiksi koskien parisuhde- ja perheväkivaltatapauksia. Istanbulin sopimus tulisi pikimmiten muuttaa kattamaan paremmin kaikki väkivallan uhrit ilman sukupuolittamista. Nykytilanteessa hätäapuna tulisi ottaa käyttöön oma kansallinen menettely, joka huomioi Istanbulin sopimuksen vaatimukset, mutta ottaa kuitenkin käytännössä huomioon lapset ja miehet yhtäläisesti avun tarvitsijoina. Nykyinen sopimus mahdollistaa tämän käytännön, mutta on keskittynyt lähinnä naisiin väkivallan uhreina.

Sen lisäksi poikien ja miesten kokema seksuaalinen väkivalta ja raiskaukset on saatettava näkyviksi ja muutettava käytänteet vastamaan todellisuutta mm. miesten ja poikien raiskauksien osalta, kun tekijänä on tyttö tai nainen. Alaikäisen pojan seksuaalinen hyväksikäyttö naisen toimesta on nähtävä pojan raiskauksena oikeusjärjestelmän silmissä.

Perättömistä raiskaus- ja insestisyytteistä tulee saada samat tuomiot kuin raiskauksista ja insestistä. Perättömien syytöksien kohteet ovat uhreja ja perättömien syytöksien tekijät on nähtävä vakavina rikoksentekijöinä.

Lapsen vieraannuttaminen vanhemmastaan tulisi säätää lailla vakavaksi rangaistavaksi teoksi. Vieraannuttaminen on yksi pahimpia ihmisoikeusrikkomuksia, joihin ei ole puututtu käytännössä millään tavalla valtion tai lainsäädännön kautta, ja se tuhoaa valtavasti lapsia sekä ajaa isiä itsetuhoon täysin turhaan.

 

Lähteitä

Koska kotimaisia lähteitä ja tutkimuksia on saatavilla rajoitetusti, olemme turvautuneet osin ulkomaalaisiin lähteisiin tiedostaen, että ongelmat ja ilmiöt ovat hyvin samankaltaisia kaikkialla länsimaissa.

Parisuhde- ja perheväkivalta

Istanbulin sopimus Suomen osalta voimaan 1.8. (2015): https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x280162=2250596

Lausunto: Hallituksen esitykseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi: https://www.mariaakatemia.fi/news/tiedote-26-11-2014-nainen-vakivallan-tekijana-on-yhteiskunnallinen-tabu/

Naisten parisuhdeväkivalta ahdistaa miehiä: http://www2.uta.fi/ajankohtaista/uutinen/naisten-parisuhdevakivalta-ahdistaa-miehia

Miehet tarvitsevat apua

Väkivaltaan syyllistyneille miehille on tarjolla Lyömätön linja -palvelua, jossa he voivat hakea apua pyrkimykselleen päästä eroon omasta väkivaltaisuudestaan. Väkivallan uhreiksi joutuneille naisille on tarjolla vastaavaa tukea.

En pitäisi lainkaan huonona, että miehille tulisi oma linja, johon voisivat soittaa millaista väkivaltaa tahansa kokenet. Voisi muistuttaa, että on miehiä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa. Se usein unohtuu, koska meillä on mielikuva, että sitä ei ole.

Kati Federley lupaa tehdä kaikkensa, mitä yksi ihminen voi tehdä, jotta väkivallan kohteiksi johtuneiden miesten asia nousee esille ja siihen puututaan.

Gradu: ”Jos graduni muuttaa edes yhden miehen elämää, työ kannatti”: http://www.aviisi.fi/2016/06/gradu-graduni-muuttaa-edes-yhden-miehen-elamaa-tyo-kannatti/

Harvard study says 70 percent of domestic violence is committed by women against men: http://newscastmedia.com/domestic-violence.htm

CDC Study: More Men than Women Victims of Partner Abuse: http://www.saveservices.org/2012/02/cdc-study-more-men-than-women-victims-of-partner-abuse/

Men Shouldn’t Be Overlooked as Victims of Partner Violence: http://psychnews.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/pn.42.15.0031a

The Number of Male Domestic Abuse Victims Is Shockingly High — So Why Don’t We Hear About Them?: https://www.yahoo.com/health/the-number-of-male-domestic-1284479771263030.html

Domestic violence is most commonly reciprocal: http://pb.rcpsych.org/content/35/1/33.1

71% of Children Killed by One Parent are Killed by Their Mothers; 60% of Victims are Boys: http://www.breakingthescience.org/SimplifiedDataFromDHHS.php

Valtaosa perhesurmista äitien tekemiä: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/valtaosa-perhesurmista-aitien-tekemia/606365/

Suurin osa perhesurmista naisten tekemiä: http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/suurin-osa-perhesurmista-naisten-tekemia/1921577

Telling the truth about domestic violence – on Sky News’ Beattie & Reith: https://www.youtube.com/watch?v=AUOUFh4TUnk

Rise of the female ’relationship terrorists’: Study finds women are more controlling and aggressive towards their partners than men: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2669408/Rise-female-relationship-terrorists-Study-finds-women-controlling-aggressive-partners-men.html

The Truth About Domestic Violence – You’ll Never Believe…: https://www.youtube.com/watch?v=-KgBVedec_0

The High cost of life for Male Domestic Violence: https://www.linkedin.com/pulse/high-cost-life-male-domestic-violence-darlene-r-monsour?trk=mp-reader-card

Boys Victims of Dating Violence, Too: http://www.medicinenet.com/script/main/mobileart.asp?articlekey=193363

Stop using the Duluth Model of domestic violence in legislature and law enforcement:

https://www.change.org/p/president-of-the-united-states-federal-bureau-of-investigation-united-states-congress-stop-using-the-duluth-model-of-domestic-violence-in-legislature-and-law-enforcement/c/369568338

https://www.change.org/p/president-of-the-united-states-federal-bureau-of-investigation-united-states-congress-stop-using-the-duluth-model-of-domestic-violence-in-legislature-and-law-enforcement?source_location=minibar

Honest Ribbon: http://honest-ribbon.org/

VAWA must be reformed for domestic violence rates to come down: http://thehill.com/blogs/congress-blog/judicial/280897-vawa-must-be-reformed-for-domestic-violence-rates-to-come-down Analysts of VAWA who are more serious than Gandy know there’s no evidence that the law has ever functioned as intended. In fact, domestic violence expert Dr. Angela Moore Parmley of the U.S. Department of Justice has said, “We have no evidence to date that VAWA has led to a decrease in the overall levels of violence against women.”  The law’s proponents prefer to overlook that inconvenient fact. VAWA fails to protect male victims and that ends up harming women. The organization that tracks domestic violence policy, Stop Abusive and Violent Environments (S.A.V.E.), calculates that less than 2 percent of VAWA funding goes to help male victims or female perpetrators despite the fact that 50 percent of the victims of domestic violence are men. That unwillingness to help women who hit, or men who are hit, increases the number of women who suffer at the hands of an abuser. Why? As the social science on domestic violence has long revealed, about half of domestic violence is “reciprocal.”  That means that it’s not just John hitting Mary or Mary hitting John, but one hits and the other hits back. According to a study for the Centers for Disease Control, in about 70 percent of reciprocal cases, it was the woman who hit first and the man who retaliated. Combine that with the fact that women are about twice as likely as men to be injured in a domestic violence incident and we’re forced to conclude that one of the most important things we can do to protect women is teach them “don’t hit first.” Even if we care not a whit about male victims, we would preach that message, but VAWA-funded institutions say nothing of the kind. Their decades-old message that domestic violence is strictly gendered, apart from long being proven false, redounds to the detriment of the very people they pretend to care about – women.”

Naiset pahoinpitelevät puolisoaan yhtä usein kuin miehet: http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/08/29/naiset-pahoinpitelevat-puolisoaan-yhta-usein-kuin-miehet

Törkeä perheväkivalta kohdistuu miehiin naisia useammin: http://yle.fi/uutiset/3-5487134

 

Seksuaalinen väkivalta

Lapsen vieraannuttaminen vanhemmastaan (väärät insestisyytökset): http://niinaberg.com/2012/12/17/lapsen-vieraannuttaminen-vanhemmastaan/

Naisten parisuhdeväkivalta ahdistaa miehiä: http://www2.uta.fi/ajankohtaista/uutinen/naisten-parisuhdevakivalta-ahdistaa-miehia

Miehen voi jopa raiskata

Kati Federleyn haastattelemat miehet olivat joutuneet naisten seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi. Federley pitää tutkimustulosta merkittävänä, sillä miehiä on tutkittu vähän naisten seksuaalisen hyväksikäytön uhreina.

Ulkopuolisen on vaikea ymmärtää tutkimustulosta, sillä mies on useimmiten naista fyysisesti vahvempi.

Se on siinä mielessä aika raflaava tulos, kun ajatusmaailma on aina se, että miestä ei voi raiskata. Tässäkin näkyy se monimuotoisuus. Kun nainen sitä seksuaalista kanssakäymistä haluaa, niin silloin sitä pitää tapahtua. Miehellä ei ole oikeutta sanoa ei, oli tilanne mikä hyvänsä. Miehen tunteet sivuutetaan ja hänestä tulee vain suorittaja, Federley selittää tulosta.

Seksuaalista hyväksikäyttöä on myös koskettelu vastoin miehen tahtoa ja paikoista, joista mies ei halua.

Poikien ja miesten kokema seksuaalinen väkivalta: http://www.riku.fi/fi/riku-lehti/riku-lehti+12016/poikien+ja+miesten+kokema+seksuaalinen+vakivalta/

Poikien ahdistelija on usein aikuinen nainen: http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/poikien-ahdistelija-on-usein-aikuinen-nainen/835924

Yle: Pojat kokevat enemmän kouluhenkilökunnan tekemää seksuaalista häirintää kuin tytöt: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201711082200520565_u0.shtml

Prevalence Rates of Male and Female Sexual Violence Perpetrators in a National Sample of Adolescents: http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1748355

33-vuotias mies tuli isäksi vaimon puuhien jälkeen – Professori: ”Ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä”: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288763410982.html – selvä miehen raiskaus, mutta oikeusjärjestelmä ei tunnista sitä oikein.

The 1 in 6: https://1in6.org/

Men who’ve had such experiences are at much greater risk than those who haven’t for serious mental health problems, including:

  • Symptoms of post-traumatic stress disorder and depression.1,2,8
  • Alcoholism and drug abuse.1,9
  • Suicidal thoughts and suicide attempts.1,9
  • Problems in intimate relationships.1,10
  • Underachievement at school and at work.1,10

The 1 in 6 Statistic: https://1in6.org/the-1-in-6-statistic/

Coerced Sex Not Uncommon for Young Men, Teenage Boys, Study Finds
https://www.apa.org/news/press/releases/2014/03/coerced-sex.aspx

Nearly Half of Young Men Say They’ve Had ’Unwanted’ Sex
http://time.com/37337/nearly-half-of-young-men-say-theyve-had-unwanted-sex/

The Sexual Victimization of Men in America: New Data Challenge Old Assumptions
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4062022/

”CDC reported results from the National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS), one of the most comprehensive surveys of sexual victimization conducted in the United States to date. The survey found that men and women had a similar prevalence of nonconsensual sex in the previous 12 months (1.270 million women and 1.267 million men)”

Poikien ahdistelija on usein aikuinen nainen
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poikien-ahdistelija-on-usein-aikuinen-nainen/2056178#gs.vYSvJN0

Nunna raiskasi 12-vuotiaan pojan ja tuli raskaaksi 50-luvulla – nyt isä näki tyttärensä ensimmäistä kertaa
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/201805052200924425

Raped, tortured by wives: Helpline for Indian men gets 100 calls to report abuse daily
https://www.indiatoday.in/india/story/all-india-mens-helpline-swamped-with-complaints-of-torture-by-wife-265980-2015-10-02

We Need to Acknowledge Male Rape Victims’ Trauma, Researchers Say
https://broadly.vice.com/en_us/article/xwzayd/we-need-to-acknowledge-male-rape-victims-trauma-researchers-say

Raiskausilmoituksista yli viidennes perättömiä: http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/142571/Raiskausilmoituksista+yli+viidennes+perattomia

Nuori nainen on tuomittu kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen väärästä ilmiannosta ja perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288561931257.html – tästä pitäisi saada sama rangaistus kuin raiskaamisestakin.

Rangaistus perättömästä raiskausilmoituksesta on liian pieni. Perättömän raiskaussyytteen saaneet kärsivät monesti vakavasta masennuksesta, heidän henkinen tasapainonsa voi järkkyä lopullisesti, he voivat menettää työkykynsä tilapäisesti tai lopullisesti ja osa tekee itsemurhan. Maksimirangaistus perättömästä raiskausilmoituksesta on nostettava samalle tasolle kuin maksimi rangaistus on raiskauksesta, eli kuuteen vuoteen. Perusteena ovat yhtä pahat seuraukset (kärsimys) molemmissa tapauksissa, on sitten raiskauksen uhri tai perättömän raiskaussyytteen uhri. ”Jos kuulustelussa valehtelee asianomistajan ominaisuudessa, kyseessä on perätön lausuma. Maksimirangaistus siitä on kaksi vuotta vankeutta. Jos nimeää henkilön valheellisesti sellaiseen tekoon, mitä hän ei ole tehnyt, kyseessä on väärä ilmianto. Rangaistus voi olla kolme vuotta vankeutta.: http://yle.fi/vintti/yle.fi/poliisitv/raportit42da.html?sivu=raportti_peraton

Mother of falsely accused student describes ongoing trauma: http://www.washingtonexaminer.com/mother-of-falsely-accused-student-describes-ongoing-trauma/article/2578857

Heartbroken mother, 55, of teenager who hanged himself over false rape allegations kills herself after first anniversary of his death because she ‘couldn’t see a future without him’: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3714547/Heartbroken-mother-55-teenager-hanged-false-rape-allegations-kills-anniversary-death-couldn-t-future-without-him.html

Female pedophiles: https://www.youtube.com/watch?v=_cBSH1JI7Qs

Raiskausrikosten rangaistukset tiukentuvat syyskuun alussa: https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2014/08/raiskausrikostenrangaistuksettiukentuvatsyyskuunalussa-loukkaavakoskettelukatsotaanjatkossaseksuaaliseksiahdisteluksi.html

Asiaan muuta liittyvää materiaalia

Female duo who trick male taxi drivers into entering their home before raping and filming them hunted in India: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3163857/Female-duo-trick-male-taxi-drivers-entering-home-raping-men-woman-films-hunted-India-one-cabbie-escapes-tells-police.html#ixzz3t73dYHeD

Man is raped at gunpoint by THREE women so they could collect his semen in a cooler box and ’steal’ it in South Africa: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3071749/Man-raped-gunpoint-THREE-women-collect-semen-cooler-box-steal-South-Africa.html

Female duo who trick male taxi drivers into entering their home before raping and filming them hunted in India: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3163857/Female-duo-trick-male-taxi-drivers-entering-home-raping-men-woman-films-hunted-India-one-cabbie-escapes-tells-police.html

Man tells of shock, pain after women raped him in PE: http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Man-tells-of-shock-pain-after-women-raped-him-in-PE-20150512

19 Men Share Stories of Being Raped By A Woman (NSFW): http://thoughtcatalog.com/lorenzo-jensen-iii/2014/08/19-men-share-stories-of-being-raped-by-a-woman-nsfw/

Female prison officers commit 90pc of sex assaults on male teens in US juvenile detention centres: http://www.ibtimes.co.uk/us-idaho-lawsuit-reveals-sexual-assault-by-staff-male-teens-juvenile-detention-centers-1494582

My boyfriend finds sex difficult after being raped by his ex-girlfriend: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/jul/12/my-boyfriend-finds-sex-difficult-after-being-raped-by-his-ex-girlfriend?CMP=share_btn_fb

Boys are suffering women’s sexual abuse: http://www.opnlttr.com/letter/those-who-believe-teenage-boys-su%EF%AC%80er-less-when-they-are-sexually-assaulted-women-teachers

Why Are so Many Women Raping Boys? Research into female perpetrated sexual violence: http://equalitycanada.com/why-are-so-many-women-raping-boys-research-into-female-perpetrated-sexual-violence/

Children do not have affairs with older women, they are abused by them: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/06/children-older-women-abused-jade-hatt

Swedish court convicts 23 women aged between 38 and 70 of child pornography offences: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2050574/Swedish-court-convicts-23-women-aged-38-70-child-pornography-offences.html

New research shedding light on sex abuse committed by mothers against their sons: http://mobile.abc.net.au/news/2015-08-08/new-research-mothers-who-sexually-abuse-their-sons/6679102

The Hidden Epidemic of Men Who Are Raped by Women: https://broadly.vice.com/en_us/article/the-hidden-epidemic-of-men-who-are-raped-by-women?utm_source=vicefbus

We need to talk about the men who’ve been raped by women.: http://www.mamamia.com.au/men-whove-been-raped-by-women/?utm_campaign=Mamamia&utm_source=SocialFlow&utm_medium=Facebook

Up to 64,000 women in UK ’are child-sex offenders: https://www.theguardian.com/society/2009/oct/04/uk-female-child-sex-offenders

Mainokset