Poikien ja miesten koulutus

 

Tässä sivuston osassa olemme kasanneet poikien ja miesten koulutuksen epätasa-arvosta kertovia uutisointeja ja tutkimuksia. Näiden pohjalta tulemme esittämään jäsentävän kokonaisnäkemyksen tilanteesta.

Pojilla murrosikä alkaa keskimäärin myöhemmin ja heillä ns. kognitiivinen taantuma on syvempi kuin tytöillä, millä on haitallinen vaikutus heidän koulumenestysmahdollisuuksiinsa juuri pahimpaan mahdolliseen aikaan:
http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2008/03/murrosin-haasteet-kasvatukselle.html
Samasta teemasta Martti Siimeksen esitys tässä Opetushallituksen julkaisussa:
www.oph.fi/download/30193_koulu_sukupuoli_oppimistulokset.pdf

”Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma”
http://www.sitra.fi/julkaisut/raportti75.pdf

”Lapsiasiavaltuutettu: Joka kahdeksas poika ei osaa lukea riittävän hyvin” http://yle.fi/uutiset/lapsiasiavaltuutettu_joka_kahdeksas_poika_ei_osaa_lukea_riittavan_hyvin/7894650

Lapsiasiavaltuutetun vuositeemana ”Eriarvoistuva koulu?” – joka kahdeksas poika ei osaa lukea
http://lapsiasia.ssthosting.fi/?page_id=606

”Karu tulos kouluista: Pojat eivät osaa kirjoittaa työhakemusta”
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/283031-karu-tulos-kouluista-pojat-eivat-osaa-kirjoittaa-tyohakemusta

”Dr. James Brown – Men’s Issues 101
” kertoo poikien syrjäytymisestä koulumaailmassa ja terveydenhuollossa (Kanada ja Iso-Britannia) https://www.youtube.com/watch?v=LafoOGN-obQ

“What does a boy-friendly school look like?”:
http://boysmeneducation.com/what-does-a-boy-friendly-school-look-like/

”Girls getting better grades ’to reward good behaviour”:
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/9778965/Girls-getting-better-grades-to-reward-good-behaviour.html

”How to Make School Better for Boys”:
http://www.theatlantic.com/education/archive/2013/09/how-to-make-school-better-for-boys/279635/

Why Girls Tend to Get Better Grades Than Boys Do”:
http://www.theatlantic.com/education/archive/2014/09/why-girls-get-better-grades-than-boys-do/380318/ “The Voyers based their results on a meta-analysis of 369 studies involving the academic grades of over one million boys and girls from 30 different nations. The findings are unquestionably robust: Girls earn higher grades in every subject, including the science-related fields where boys are thought to surpass them… Girls succeed over boys in school because they are more apt to plan ahead, set academic goals, and put effort into achieving those goals… These days, the whole school experience seems to play right into most girls’ strengths—and most boys’ weaknesses.”

”Tens of thousands of men ’missing’ from higher education”: http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-3363461/Tens-thousands-men-missing-higher-education.html

OECD:n tutkimus osoittaa, että (nais)opettajat suosivat kouluarvostelussa tyttöjä:
http://www.bbc.com/news/education-31751672
http://www.economist.com/news/international/21645759-boys-are-being-outclassed-girls-both-school-and-university-and-gap
www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-gender-eng.pdf

Sama tulos tässä selvityksessä Pohjois-Irlannissa:
http://www.cornwallcommunitynews.co.uk/2014/05/05/female-teachers-marking-down-boys/
ja Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa:
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-01/uog-nur010213.php

Sari Mullolan väitös 2102: ”Teachability and School Achievement : Is Student Temperament Associated with School Grades?” https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37561“Tulokset osoittavat, että matematiikan ja äidinkielen opettajan käsitys oppilaan temperamentista, tavoitteellisuudesta ja opetettavuudesta on merkittävästi yhteydessä hänen oppilaalle antamaansa matematiikan ja äidinkielen arvosanaan. Myös oppilaan ja opettajan sukupuolella ja opettajan iällä on merkitystä”

”Tyttöjen ja poikien väliset erot”: http://www.helsinki.fi/cea/fin/Oppimaan_oppiminen/Tutkimustuloksia/Tyttojen_ja_poikien_valiset_erot.html ”Tyttöjen ja poikien väliset koulumenestyserot ovat olleet keskeinen aihe peruskoulusta puhuttaessa jo vuosikymmeniä. Niin opettajien kokemus kuin tutkimus toisensa jälkeen ovat osoittaneet, että tytöt suhtautuvat koulutyöhönsä keskimäärin poikia myönteisemmin ja tämä – tai heidän paremmat suorituksensa – palkitaan paremmin todistusarvosanoin.”

”Pisa12 ensituloksia – Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20”: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/okm20.pdf?lang=fi

”10 faktaa lukemisesta”: http://www.lukukeskus.fi/wp-content/uploads/2013/04/Lukuviikko-10-faktaa-lukemisesta.pdf ”Poikien lukutaito jää koko ajan jälkeen tyttöjen tasosta. Vaikka Suomi on lukutaidon kärkeä maailmassa, tyttöjen ja poikien väliset erot ovat suuremmat kuin missään muussa maassa (PISA 2009). Myönteistä on, että suomalaisista pojista heikoimpien osuus on vain puolet läntisten teollisuusmaiden (OECD) keskiarvosta. Vastaavasti tyttöjen osuus hyvistä ja erinomaisista lukijoista on kaksinkertainen. Kasvava ero on silti huolestuttava, sillä 9. luokalla tytöt ovat laskennallisesti 1,5 vuotta poikia edellä lukutaidossa. Ero alkaa syntyä jo alakoulussa, mikä edellyttää opetukselta kiireesti uusia toimia. Matematiikassa ja luonnontieteessä sukupuolierot jäävät pieniksi. Pojista joka kahdeksas kuuluu heikkoihin lukijoihin. Heidän osuutensa on kolme kertaa suurempi kuin tyttöjen toisin sanoen heikoista lukijoista kolme neljäsosaa on poikia. Vahvoissa lukijoissa tilanne on päinvastainen: tyttöjen osuus on kolminkertainen poikiin verrattuna. Tytöistä joka viides yltää erinomaisten ja huippulukijoiden joukkoon, pojista joka 12:s. Vuonna 2000 pojista yhtä moni kuului parhaimpiin ja huonoimpiin, reilu 10 prosenttia. 2009 huippujen osuus laski ja heikkojen osuus nousi, niin että pojista huonoja lukijoita oli puolet enemmän kuin vähintään erinomaisia.”

”Työ, talous ja tasa-arvo”: http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytytata_201300_2013_10369_net.pdf ”Koulutusta vaille jääneiden osuus on suurempi miehillä kuin naisilla”

Miesten tasa-arvo ryOpetushallituksen tasa-arvoskandaali”: http://kannanotot.miestentasa-arvo.fi/2015/12/13/opetushallituksen-tasa-arvoskandaali/Poikien kutsuminen ”vapaamatkustajiksi” on loukkaavaa, leimaavaa ja syyllistävää. Täysin ala-arvoista lainusmerkeissäkin esitettynä. Tämä ei ole viranomaisviestinnässä missään tapauksessa hyväksyttävää”, toteaa Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Juuso Erno. ”Näinkö poikia on tarkoitus innostaa ja kannustaa koulunkäynnin pariin?”, hän jatkaa. ”Suhtautuminen poikien ja tyttöjen ongelmiin on kuin eri planeetalta. Tyttöjen kohdalla syytä haetaan koulusta, metodeista, materiaaleista ja opettajista, mutta poikien kohdalla vain heistä itsestään. Vastuu koulutuksen onnistumisesta ja tasa-arvoisuudesta on kuitenkin aina aikuisten. Lapset ovat koulussa vasta vastuunkantoa opettelemassa. Oppaan viesti on selvä: Tyttöjen jo ennestään hyvien tulosten parantamiseksi esitetään useita suuria muutoksia, mutta poikien, joiden ongelmat ovat merkittäviä, eteen ei olla valmiita uudistamaan mitään. ”, Puheenjohtaja Erno tiivistää oppaan asenneongelmat.”

”Outoudesta on aina rangaistu, koulussakin”: http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1450069428589 ”Mullolan mukaan opettajilta sekoittuu kouluarvostelussa kaksi eri asiaa: osaaminen ja yksilöllinen tapa toimia, jota myös temperamentiksi kutsutaan. Sillä ei ole mitään tekemistä oppimisen kanssa. Ei kuulosta kovin reilulta. Ja vielä epäreilummaksi menee. Koulun odotuksiin sopimattomasta persoonasta kärsivät vain pojat. Kohtalokkainta on ujous. Se nakertaa pojan matematiikan numerosta lähes puolet, kielissä vielä enemmän. Mitä jos siirrytään anonyymiin arvosteluun? Pyyhitään persoonallisuus pois. Numeron saa pelkästä osaamisesta. Tutkimustulokset yllättävät. Ero tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä pienenee. Matematiikassa järjestys muuttuu. Pojat saavat tyttöjä parempia arvosanoja. Lähes kaikki koulupudokkaat ovat poikia. En ihmettele, jos yrittäminen loppuu, kun arvostusta ei heru.”

”Poikien huonompaan koulumenestykseen on monta syytä”: http://www.iltalehti.fi/perhe/2015090420295321_pr.shtml ”Temperamentti eli lapsen toimintatyyli on irrallaan osaamisesta. Yhteiskunnan arvostamat temperamenttipiirteet kääntyvät opettajien arvosteluissa tyttöjen eduksi. Tästä on tehty suomalaista tutkimusta. Tytöillä iloisuus, positiivinen mieli ja joustavuus nostavat arvosanoja jopa yhdellä numerolla. Pojilla vaikutus ei ole yhtä suuri. Vastaavasti alakuloisuus, ujous, syrjään vetäytyminen ja ärsykeherkkyys pudottavat helposti pojan arvosanan jopa yhdellä alaspäin. Itse temperamenttipiirteissä ei ole eroja sukupuolten välillä. Pojat eivät ole sen negatiivisempia kuin tytötkään, vaan ero on erilaisessa suhtautumisessa….. Suomalaisten tyttöjen ja poikien välinen ero yläkoulun koulumenestyksessä on länsimaiden suurimpia, sanoo lasten koulumenestystä paljon tutkinut psykologian professori-emerita Liisa Keltikangas-Järvinen. Tänä vuonna isojen kaupunkien ykköslukioihin valituista oli vain kolmannes poikia, koska entistä useampaan kaupunkilukioon vaaditaan yli 8,5:n keskiarvo, uutisoi Helsingin Sanomat tällä viikolla….Motivaatio auttaa koulumenestyksessä. Motivaatio kasvaa hyvistä tuloksista. Poika ei motivoidu koulussa, jos hyvien arvosanojen saaminen on ylivoimaista. Noidankehä on valmis. Hyviä arvosanoja keräävillä tytöillä motivaatio lisääntyy. Kun parhaat lukiopaikat kasaantuvat tytöille, positiivista palautetta riittää ja itsetunto kasvaa. Poikien heikkoa menestystä yläasteella selittää ennen kaikkea poikien hitaampi kypsyminen ja biologinen kehitysvauhti. Pojat laahaavat tyttöjä pari vuotta jäljessä.Tytöt ovat jo 2-vuotiaina poikia edellä sosiaalisilla ja kognitiivisilla taidoillaan ominaisuuksissa, joita koulussakin tarvitaan. Yläasteella kehityksessään ikäisiään edellä olevan tytön ero saman ikäiseen poikaan voi olla jopa kolme vuotta. Tytöillä pahin murrosikä on ohi. Silloin kaiken energian voi käyttää oppimiseen.”

”OPAS ERIYTTÄMISEEN Keski-Suomen seudullinen Tehostetun ja erityisen tuen verkostohanke 2011”: http://soppi.jyu.fi/Members/eaalto/Opas_eriyttamiseen.pdf

”Our education system must stop ignoring its bias against boys”: http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/our-education-system-must-stop-ignoring-its-bias-against-boys/