Tasa-arvon mittaaminen

Usein ehkä helposti ajatellaan, että sukupuolten välinen tasa-arvotilanne on se, minkälaisena tasa-arvoviranomaiset siitä raportoivat. Tasa-arvo näyttäytyy kuitenkin aina sen mukaisena, minkälaisten asioiden päätetään ilmentävän tasa-arvotilannetta ja millä tavalla näitä asioita mitataan.

Kansainvälisesti tunnettuja ja paljon käytettyjä tasa-arvomittareita ovat esim. World Economic Forumin 2006 käyttöönottama Global Gender Gap Index ja EU:n 2013 lanseeraama Gender Equality Index. Suomenkielisen esittelyn EU:n tavasta mitata tasa-arvoa voit katsoa taltioinnista Tasa-arvopäiviltä 2018.

Uusimpana tulokkaana sukupuolten välisen tasa-arvon mittaamisessa on yliopisto- ja psykologiatiedelähtöinen Basic Index of Gender Inequality, BIGI, joka julkaistiin sen tuloksia raportoivan tutkimusraportin myötä vuoden 2019 alussa. Aiempiin nähden BIGI tarjoaa yksinkertaisemman tavan käsitellä sukupuolten epätasa-arvoa ja keskittyy elämänalueisiin, jotka ovat keskeisiä kaikille ihmisille.

Tässä GEF:n suomennos Science Today -tiedelehden artikkeliin, joka esittelee BIGI:ä:

GEF suomennos – New equality index